U heeft geen Flash plugin

Om deze website optimaal te kunnen bekijken heeft u een Flash plugin nodig.

We adviseren u deze Flash plugin te downloaden.

Klik hier om deze plugin te downloaden. (Hier kun u geheel veilig de flash plugin van de Macromedia website downloaden)

Als u de plugin heeft gedownload kunt u hier de website met Flash bekijken.- Conceptontwikkeling: van idee tot conceptuitwerking. - Functioneel ontwerp: voor alle functionele specificaties, o.a.: Flowcharts, Prototypes, User profiles en Wireframes. - Development: van o.a.: ActionScript, AJAX, ASP, CSS, DHTML, DTD, Flash, GX Webmanager, HTML, JavaScript, JSP, Max/MSP/Jitter, PHP, SEO, SQL, VBScript, XHTML, XML en XSLT.

jij media

Frequently Asked Questions


JIJ Media

is freelance nieuwe media specialist, gespecialiseerd in conceptontwikkeling, functioneel ontwerp en webdevelopment. Bron: www.jijmedia.nl


Media

is het meervoud van medium. Een medium is onder meer een hulpmiddel voor communicatie met velen, en daarom een middel voor massacommunicatie (in tegenstelling tot de gewone één op één, interpersoonlijke communicatie). Media zijn dragers van informatie. Bron: Wikipedia


Nieuwe Media

is een manier om media in te delen. Nieuwe media komen dan tegenover oude media te staan. Het gebruik van de term varieert. Tegenwoordig worden vooral de digitale media bedoeld met de term nieuwe media. In die zin hoort een mobiele telefoon bij de nieuwe media, terwijl een analoge telefoon bij de "oude" media hoort. Het Internet, videogames, computers, digitale film, virtual reality, digitale fotografie, mobiele telefonie en meer digitale media vallen hier dan onder. Onder de "oude" media verstaan we dan traditionele film, televisie, pers en fotografie. De studie Nieuwe media onderzoekt in hoeverre deze nieuwe media nieuw zijn. Bron: Wikipedia


Crossmedia Specialist

(also known as Cross-Media, Cross-Media Entertainment, Cross-Media Communication, Transmedia) is a media property owned , service, story or experience distributed across media platforms using a variety of media forms. It refers to the journey or linkages across devices and through forms and is most evident in branded entertainment, advertising, games and quest based forms such as Alternate Reality Games where there are a range of dependencies between the media placed across devices and fragments there-of. There are potentially four main categories or levels of cross-media. Bron: Wikipedia


Interactive Media

is a type of collaborative media, refers to media that allows for active participation by the recipient, hence interactivity. Traditional information theory would describe interactive media as those media that establish two-way communication. In media theory, interactive media are discussed along their cultural implications. The field of human–computer interaction deals with aspects of interactivity and design in digital media. Other areas that deal with interactive media are new media art, interactive advertising and video game production. Bron: Wikipedia


Strategie

is een bepaling van en keuze uit alternatieven op hoofdlijnen. Strategische beslissingen lopen over een langere periode en vormen daarmee het centrale uitgangspunt voor deelbeslissingen die op kortere termijn genomen moeten worden. Een gangbare horizon voor strategische beslissingen in het bedrijfsleven ligt tussen de vijf en tien jaar. In sommige sectoren (bijvoorbeeld infrastructuur of energiewinning) gelden langere termijnen. Bron: Wikipedia


Concept

is iets ontwikkelen in gedachten. Bron: Wikipedia


Conceptontwikkeling

is een vooronderzoek ontwerp. Het doel van een conceptontwikkeling is om een kwantitatieve inschatting te kunnen maken van de te verwachten productkosten, marktacceptatie, ontwerpkaders, ontwerptijd en ontwerpkosten. Bron: Wikipedia


Informatie Architectuur

beschrijft de inhoudelijke relaties en samenhang tussen toepassingen en gegevensverzamelingen onderling. Hiermee worden de relaties met informatie en communicatie als bedrijfsmiddelen/productiefactoren van een organisatieinzichtelijk. De informatiearchitectuur is daarmee een onderdeel van de Informatievoorziening binnen een organisatie. Bron: Wikipedia


Database

Een database, gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en worden op kleinere schaal ook privé gebruikt. Bron: Wikipedia


Technische projectleiding

Het, door middel van projecten, integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden tot het op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling, daarbij rekening houdend met de belangen van de betrokkenen. Bron: Wikipedia


Interaction designer

is een ontwerpdiscipline die zich bezighoudt met het gebied waarin mens en systeem elkaar tegenkomen; elkaar ontmoeten. Over de ontmoeting, oftewel de interactie (dus de mens doet iets met een apparaat en andersom), wordt goed nagedacht en vervolgens tot stand gebracht door het ontwerpen van de interface en de achterliggende inhoud en structuur van een systeem. Bron: Wikipedia


Functioneel Ontwerp

is a paradigm used to simplify the design of hardware and software devices such as computer software and increasingly, 3D models. A functional design assures that each modular part of a device has only one responsibility and performs that responsibility with the minimum of side effects on other parts. Functionally-designed modules tend to have low coupling. Bron: Wikipedia


Informatieanalist

is een functie binnen de informatica en automatisering. Deze functie wordt ook Functioneel analist genoemd. Een informatieanalist analyseert het bedrijfsproces en de stroom van de informatie door het proces heen. Deze twee factoren vormen de kern van een beschrijving in een zogenaamde definitiestudie. Vanuit deze studie wordt verder gegaan met het daarvanuit formuleren van informatiebehoeften en systeemvereisten, die weer de basis vormen voor een functioneel ontwerp. Hierbij dient de analist rekening te houden met de organisatorische, economische, juridische en sociale consequenties van het automatiseringsproject. De informatieanalist levert dus de basis waarop een project kan starten dat een deel van het bedrijfsproces kan automatiseren, of dat de huidige automatisering ervan vernieuwt. Iemand die alleen deze analyse uitvoert, wordt Business Analist genoemd. Bron: Wikipedia

Interne links
JIJ Media - Freelance Functioneel Ontwerper
JIJ Media - FAQ
JIJ Media - JIJ Media
JIJ Media - Nieuwe Media Specialist
JIJ Media - Freelance Media Strateeg
JIJ Media - Freelance Conceptontwikkelaar
JIJ Media - Freelance Concept Developer
JIJ Media - Freelance Concept Designer
JIJ Media - Freelance Interactive Concepter
JIJ Media - Freelance Informatie Architect
JIJ Media - Freelance Interaction Designer
JIJ Media - Freelance Functioneel Ontwerper
JIJ Media - Freelance Functional Designer
JIJ Media - Freelance Interactie Ontwerper
JIJ Media - Freelance Informatie Ontwerper
JIJ Media - Freelance Information Designer
JIJ Media - Freelance Functioneel Designer
JIJ Media - Freelance Informatie Analist
JIJ Media - Freelance Functioneel Tester
JIJ Media - Freelance Database Ontwerper
JIJ Media - Freelance Technisch Projectleider
JIJ Media - Freelance Media Docent
JIJ Media - Freelance Nieuwe Media Docent
JIJ Media - Freelance Internet Docent
JIJ Media - Freelance Interactive Media Docent
JIJ Media - Freelance Crossmedia Docent
JIJ Media - Freelance Crossmedia Specialist
JIJ Media - Freelance Nieuwe Media Specialist
JIJ Media - Independent New Media Professional
JIJ Media - Media
JIJ Media - Nieuwe Media
JIJ Media - Cross media Specialist
JIJ Media - Crossmedia Specialist
JIJ Media - Cross-media Specialist
JIJ Media - Interactive Media
JIJ Media - Strategie
JIJ Media - Concept
JIJ Media - Conceptontwikkeling
JIJ Media - Database
JIJ Media - Technische Projectleiding
JIJ Media - Interaction Designer
JIJ Media - Functioneel Ontwerp
JIJ Media - Informatieanalist
JIJ Media - Interactive Media Specialist
JIJ Media - Media Strategie
JIJ Media - Concept Ontwikkeling
JIJ Media - Informatie Architectuur
JIJ Media - Functioneel Testen
JIJ Media - Database Ontwerp
JIJ Media - Media Educatie
JIJ Media - Freelance Ontwikkelaar
JIJ Media - Freelance Developer
JIJ Media - Freelance Programmeur
JIJ Media - Freelance Webdeveloper
JIJ Media - Freelance Webontwikkelaar
JIJ Media - Online Media
JIJ Media - Freelance Online Strateeg
JIJ Media - Freelance Internet Strateeg
JIJ Media - Freelance Nieuwe Media Strateeg
JIJ Media - Freelance Crossmedia Strateeg
JIJ Media - Freelance Online Projectleider
JIJ Media - Freelance Online Projectmanager
JIJ Media - Freelance Internet Projectleider
JIJ Media - Freelance Internet Projectmanager
JIJ Media - Freelance Crossmedia Projectleider
JIJ Media - Freelance Crossmedia Projectmanager
JIJ Media - Freelance Webmaster
JIJ Media - Freelance Webmanager
JIJ Media - Online Creatief
JIJ Media - Internet Creatief
JIJ Media - Crossmedia Creatief
JIJ Media - Axure Specialist
JIJ Media - Prototype Specialist
JIJ Media - Crossmedia Concepting
JIJ Media - Axure Specialist
JIJ Media - Wireframe Specialist

Externe links
freelance.startpagina.nl
ijntema.nl
jij-media.nl
freelance-internet-strateeg.nl
concept-ontwikkelaar.nl
concept-ontwikkeling.nl
freelance-concept-ontwikkelaar.nl
functioneeltester.nl
functioneel-tester.nl
freelance-functioneel-tester.nl
internet-docent.nl
freelance-internet-docent.nl
nieuwemediaspecialist.nl
nieuwe-media-specialist.nl
interactievemediaspecialist.nl
interactieve-media-specialist.nl
interactie-ontwerper.nl
freelance-interaction-designer.nl
freelance-interaction-design.nl
freelanceinteractiondesign.nl
axure.nl
axurespecialist.nl
prototypespecialist.nl
functioneel-ontwerper.nl
wireframespecialist.nl
crossmedia-concepting.nl
freelance.nl/profiel/jij/
linkedin.com/in/ijntema

www.ijntema.nl